Yıl 11
Sayı 41
Nisan 2016
ISSN:2149-9004

Ana Sayfa » Yıl 11, Sayı 41, (Nisan 2016), » ANILARDAN CUMHURİYET KADININA BAKIŞ: “DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ”

Sahibi: Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ Rektör
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Emre Hasan Akbayrak, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 ayda bir yayınlanır.