Yıl 10
Sayı 37
Nisan 2015
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 10, Sayı 37 (Nisan 2015) » ANKARA DOSYASI Atatürk Özel Kütüphanesi

ANKARA DOSYASI

 

ANITKABİR

ATATÜRK ÖZEL KÜTÜPHANESİ 

 

Gülden A. Pınarcı 
gpinarci@atilim.edu.tr 

 Halil İbrahim Güneş
halil.gunes@atilim.edu.tr


Atatürk Özel Kütüphanesi paylaşan: atilim_universitesi

51. Kütüphane Haftası nedeniyle bu özel sayımızda Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu kitaplara yer vermek istedik.  Atatürk’ün Kütüphanesi Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin son bölümünde Atatürk Kitaplığı olarak yer alıyor. Sizler için Anıtkabir’e gidip Atatürk’ün Özel Kütüphanesi görüntüledik ve Atatürk’ün okuma tutkusunu Sevim Bakır’dan dinledik.

“Ben çocukken çok yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”

“O, herhangi bir kitaba başladığı zaman, kitap hacmi ne olursa olsun, bitirmeden elinden bırakmazdı.”

ANITKABİR Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin son bölümü Atatürk Özel Kitaplığıdır. “Düşünce Adamı Atatürk” fikrinden ilham alınarak düzenlenen bu bölümde, Atatürk’ün Özel Kütüphanesinde bulunan 3123 adet kitap sergilenmektedir.

Kitapların dillerine göre dağılımına bakıldığında ağırlıklı olarak Fransızca ve Türkçe olduğu, bunun yanında İngilizce, Romence, Yunanca ve Latince kitaplar bulunmaktadır. Konu bazında değerlendirildiğinde ilk sırayı tarih, ikinci sırayı ise dil ve edebiyat alır. Bunların yanında hukuk, sosyoloji, ekonomi, müzik, tıp vb. gibi birçok alanda kitapları mevcuttur.

Yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiş, okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman kaleme almış olan ATATÜRK, farklı konularda kitaplar yazmıştır.

Bunlardan en önemlisi “Nutuk” tur. Türk tarihinde bir dönüm nokrası olan Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve 1927’ye kadar olan devrimlerin bir kısmını Atatürk’ün kendi kaleminden anlatan önemli bir kaynak eserdir.

Diğer kaleme aldığı kitaplar ise Medeni Bilgiler, Geometri ve Askerlik ile ilgili kitaplardır.

Mustafa Kemal’in “ATATÜRK” olmasını sağlayan etkenler arasında en büyük payı, okul sıralarından başlayarak son nefesini verinceye kadar sürdürdüğü okuma tutkusu almaktadır. Kitaplara karşı olan ilgisini ise şöyle ifade etmiştir; “Ben çocukken çok yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”

Atatürk’ün kitap okumadaki belirgin özelliklerinden biri, incelediği konuya ilişkin ya da ilgisini çeken konulardaki kitaplar, sürekli bir okuma ile bitirmeden bırakmamasıdır. Yakın çevresinde bulunanlar ondaki kitap okuma sevgisini şöyle dile getirmişlerdir; “O, herhangi bir kitaba başladığı zaman, kitap hacmi ne olursa olsun, bitirmeden elinden bırakmazdı.”

Sonuç olarak kitap hangi konuda olursa olsun Atatürk’ün fikir ve hayatı için çok değerli bir varlık mahiyetindedir. Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri daima büyük olmuştur. 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 Ayda bir yayınlanır.