Yıl 10
Sayı 37
Nisan 2015
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 10, Sayı 37 (Nisan 2015) » ÖDÜLLÜ YARIŞMA

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

 

 

Pınar Demirtaş
pinar.tural@atilim.edu.tr

Matbaa denilince akla ilk gelenlerden isim İbrahim Müteferrika’dır. İbrahim Müteferrika Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaasını kendi evinin alt katında «Dârü’t-Tıbaatü’l-Âmire» adıyla kurmuş ve burada ilk Türkçe kitabı basmıştır. 

Bu matbaada basılan, Türkçenin ilk matbu eseri 31 Ocak 1729 yılında 2 ciltlik sözlük olarak basılmıştır.  

Türk tarihinde matbaada basılan ilk kitap olma özelliği bulunan bu kitabın adı nedir?

Lütfen cevaplarınız ile birlikte açık adresinizi aşağıdaki elektronik posta adresimize gönderiniz.

kbulten@atilim.edu.tr

Geçmiş sayının ödüllü sorusunun cevabı Jülyen Takvimidir.

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 Ayda bir yayınlanır.