Yıl 10
Sayı 37
Nisan 2015
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 10, Sayı 37 (Nisan 2015) » BAĞIŞLAR

BAĞIŞLAR

   
   

Gamze Sabancılar

gamze.sabancilar@atilim.edu.tr

Çiğdem Koyuncu

cigdem.koyuncu@atilim.edu.tr

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

NOT : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri ve bağışta bulundukları kitapların listesini görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

 

Mart - 2015

Doç. Dr. Erdal KARAPINAR  
ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU  
Erhan GÖK  
Gökhan KESKİN  
Kerem UYANIK  
Mert YİĞİT  
Murat GÜL  
NAZIM HİKMET KÜLTÜREVİ  
Özgür BİYAN  
Prof. Dr. İsmail Bircan (Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK  
Prof. Dr. Mehmet TUNÇER  
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ  

Şubat - 2015

Anıtkabir Derneği  
Anıtkabir Komutanlığı  
Gözde TORUN (Atılım Üniversitesi İdari Personel)  
İ.Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Kafkas Vakfı  
Meltem YÜCELER  
Murat AKSEL  
Nevzat ÖZEL  
Orkun AKTAŞ  
Prof. Dr. Ahmet A. KILIÇOĞLU  
Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK  

Ocak - 2015

Anıtkabir Derneği  
ANKAMER  
Armağan AKSUN (Atılım Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü)  
ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  
Bartu CAKOVA  
Eyüp Belediyesi  
Gülsüm Beste SUÇSUZ TİĞREK  
İ.Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
İhsan PIRNAR ve Tuğrul PIRNAR  
Kazım Tolga GÜREL  
Marmara Üniversitesi  
Ömer LİVVARÇİN  
Prof. Dr. Celal GÖLE  
Prof. Dr. İsmail Bircan (Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK  
Prof. Dr. Orhan KUNTAY (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Bölüm Başkanı)  
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı  
Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem SEVER
Zeynep MÜFTÜOĞLU HOŞ  
Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 Ayda bir yayınlanır.