Yıl 10
Sayı 36
Ocak 2015
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 10, Sayı 36 (Ocak 2015) » ANKARA KİTAPLARI

YAYIN DÜNYAMIZDAN

 

ANKARA KİTAPLARI

 

 

 

Gülden A. Pınarcı
gpinarci@atilim.edu.tr

ANKARA 1939 – 1945 (II. Dünya Harbinin Gölgesinde) / Prof. Dr. Enis Kortan
İstanbul: Boyut Yayınları / Eylül 2014/ 207 s. / ISBN:9789752311374

Kitabın yazarı Enis Kortan amacının genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın, II. Dünya Harbi sırasındaki gerek maddesel-fizyolojik ve gerekse manevi- kültürel gelişmesini inceleyerek gözler önüne sermek olduğunu belirtmiştir.

Tüm dünya II. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerini yaşarken Türkiye'nin başkenti Ankara'da durum neydi? 5 yıl 4 ay süren harbin gölgesindeki ülkemizin başkenti Ankara, bu zor süreçte, gerek bayındırlık gerekse sosyo-kültürel gelişmesini nasıl ve hangi şartlarda oluşturmaktaydı?  Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" düsturunu üstün başarıyla uygulayan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve arkadaşları ülkemizi bu cehennemin dışında tutmayı nasıl başardılar?Tüm bu soruların yanıtlarına Enis Kortan kitabında yer vermektedir.

Çocukluğunda; savaşın çalkantılı günleriyle birlikte genç cumhuriyetin kurumsallaşma çabalarına da tanıklık eden yazarın kaleminden bir kentin mimari varoluşu...Yazar, söz konusu dönemin Ankara'sının modern mimarlık ve şehircilik ilkeleriyle toplumsal, kültürel ve sanatsal gelişmesini kendi anılarıyla beraber anlatıyor.


BİR BAŞKA ANKARA” KIZILÖTESİ FOTOĞRAFLAR / Uğur Kavas
Ankara 2005 / 57 s. / ISBN: 9750035704

“Bir Başka Ankara” isimli katalogda Ankara’yı özel bir teknikle fotoğraflayan Uğur Kavas, kızılötesi fotoğraflarda farklı ışık boyutundan yansımalar sunuyor.

Bu katalog yazarın 1999 yılında, Resul Baştuğ'la birlikte açtığı "Bir Başka Ankara" sergisinden ve eklediğibirkaç fotoğraftan oluşmaktadır.

 


ATIŞ POLİGONU (Ankara’da Yok Olan Bir Tesisin Öyküsü) / Uğur Kavas
Ankara: Öncü Basımevi / 2012 / 147 s. / ISBN:9750035722

Yazar bu albüm kitapçığını yok olmuş bir güzelliği Ankara sevdalılarıyla paylaşmak amacıyla yayımlanmıştır. Yazar poligonu hazırlanırken fotoğraf, kent planları, gazete haberleri, resmi yazılar gibi her tür kaynağı irdeleyerek uzun bir çalışmanın sonucunda bu albümü ortaya çıkarmıştır.

Uğur Kavas, Ankara’da yok olan bir tesisin öyküsü anlattığı bu albümde,  1920’li yıllardan başlayıp, 1924-1925 Lörcher Planında Spor Sahaları, Jansen Planında  Spor Alanları ve 30’lu Yıllar, Ankara Modern Spor Sahalarına Karışıyor, Atış Poligonu “Atış Yeri”, 40’lı Yıllar, 50’li Yıllar…(Yücel Uybadin Planı ve Poligon’un Yok Oluşu) ve Anılar gibi başlıklara yer veriyor.


ANKARA ŞEHRENGİZİ / TİMUR ÖZKAN
Ankara: Alter Yay. / 2014 / 296 s. / ISBN: 9786054922208

Arkeoloji Literatüründe "Ankara Anıtı" olarak anılan Augustus Tapınağı`nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`ne adaylığı; dünyada birçok kutsal yapının kaderi olan; mevcut bir tapınağın yıkılarak yerine yeni bir dinin tapınağının inşası geleneğinin aksine ve hatta bu tapınağın kendisi de daha önce aynı yerde bulunan bir başka kutsal mekanın üzerine inşa edildiği halde, Hacıbayram Camisi`ni yaparken, Augustus Tapınağı`nı yıkmayarak camiyi, hemen bitişiğine inşa eden Türk hoşgörüsünü de dünyaya tanıtacaktır. Çubuk`ta Ankara Savaşı`nın anısı görünmez yerlerde yaşamaya devam ediyor. Çubuk Ovası`na hakim köylerden Kışlacık`ın adı Yıldırım Beyazıt`ın ordusunun kışladığı yerden, Aşağı ve Yukarı Okçular ise savaşta ok yapan köylerden geliyor. keza, Ylıdırım Aydoğan, Yıldırım Evci ve Yıldırım Elören Köyleri Yıldırım Beyazıt`ın, Esenboğa ve Mahmutoğlan köyleri ise Timur`un komutanlarının isimlerini taşıyor.

 


OSMANLI KENT YILLIKLARINDA ANKARA / Yay. Haz. : Doç. Dr. Bekir Koç
Ankara Sanayi Odası Yayını / Mart 2014 / 894 s. /  ISBN: 9786051373447

Osmanlı Kent Yıllıklarında Ankara kitabında salnamelerde (yıllık) bulunan, Ankara'nın 1871-1907 yılları arasında görev yapan idarecileri ve ildeki bazı ticari ve sosyal yaşam alanlarının sayılarına ilişkin verilere yer veriliyor.

19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın hemen başlarına uzanan yaklaşık 40 yıllık bir dönemde Ankara’nın beşeri, idari ve iktisadi gelişiminin özetlendiği bu yayın, bir yandan kent bilincinin referanslarını barındırırken; öte yandan yine sözü edilen devamlılığın son halkasını oluşturan Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu sürecinde devralınan tarihi mirasın beşeri ve fiziki arka planını sunmaktadır.

Kitapta, anılan yıllarda Ankara'daki arazi, hamam, çeşme, Müslüman ve Hristiyan kabristanları, fırın, cami, çayır, köprü, kilise sayılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yaşam alanının yanı sıra görev yapan yöneticilere dair bilgiler de yer alıyor.

Kitapta yer alan verilere göre, 1871 yılında Ankara merkezde 4 bin 865 hane, mescitler hariç 22 cami, 69 çayır, 197 arsa,  2 Ermeni, 3 Katolik okulu gibi birçok alan ve yapı bulunuyor. 


Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 Ayda bir yayınlanır.