Yıl 10
Sayı 36
Ocak 2015
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 10, Sayı 36 (Ocak 2015) » DERMELERDEN SEÇMELER (Kitap)

YAYIN DÜNYAMIZDAN

 

 

KÜTÜPHANE DERMESİNDEN SEÇMELER

Yağmur KURŞUN

HUKUK FAKÜLTESİ  YENİ GELEN KİTAPLAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR

İŞLETME FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR

Yağmur Kurşun
yagmur.kursun@atilim.edu.tr

 

HUKUK FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR

 

KÖLNERKOMMENTAR ZUM AKTIENGESETZ

Bearbeitet von Oliver Rieckers, JochenVetter

3. neubearbeitete und erweiterte Auflage

Köln : Carl Heymanns Verlag, 2014.

xx, 611 pages

ISBN: 9783452280350

CONTENTS: Abkürzungsverzeichnis - Verzeichnis abgekürzt zitierter literatur - Geltendmachung von ersatzansprüchen - Klagezulassungsverfahren - Bekanntmachungen zur haftungsklage – Sachregister

 

 


 HUKUK YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİL: 1086 SAYILI HUMK ve 6100 SAYILI HMK ÇERÇEVESİNDE

Mustafa Göksu

Ankara : Adalet, 2011.

xiv, 201 sayfa

ISBN:9786055412166

CONTENTS: Elektronik ortam, elektronik veri ve elektronik delil kavramları - Hukuk yargılamasında elektronik veri ve elektronik deliller - Elektronik delillerin kabul edilmesi, doğrulanması ve değerlendirilmesi

 

 

 


MEDENİ USUL HUKUKUNDA ISLAH

Adnan Deynekli

Ankara : Bilge, 2013.

108 sayfa

ISBN: 9786055118235

CONTENTS: İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi - Islah - Görevli mahkeme - Islah yapılamayacak durumlar - Islahın çeşitleri ve konusu - Islahın etkisi...

 

 

 


 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA HARÇLAR MASRAFLAR VE VERGİLER İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR

 Hüseyin Demir, Erdem Demir

Güncellenmiş ve yeniden gözden geçirilmiş 3. Baskı

Ankara : Bilge Yayınevi, 2013.

488 sayfa

ISBN: 9786055118181

CONTENTS: İcra ve iflas harçları - İcra ve iflasta masraflar - İcrada vergiler

 

 

 


İCRA İFLAS SUÇLARI DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ VE YARGILAMA USULÜ

 

Mahmut Coşkun

Ankara : Seçkin, 2014.

389 sayfa

ISBN: 9789750227233

CONTENTS:  İcra ve iflas kanununda düzenlenen suçlar - İcra ve iflas kanununda düzenlenen disiplinsizlik eylemleri - İcra ve iflas suçları ve disiplinsizlik eylemlerinin yargılama usulü

 


FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR


OUTLIERS: THE STORY OF SUCCESS = ÇİZGİNİN DIŞINDAKİLER: BAZI İNSANLAR NEDEN DAHA BAŞARILI OLUR

MalcolmGladwell ; çeviri

Aytül Özer

Kitaplar, 2009.

224 sayfa 

ISBN: 97880141043029

 

 

 


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR


FIGURE DRAWİNG FOR FASHION DESIGN

Elisabetta Drudi, Tiziana Paci

Revised, expanded, updated edition

Amsterdam ; Singapore : Pepin Press , 2010.

352 pages

ISBN:  9789054961505

CONTENTS:  Drawing the female figure – The figure in fashion – Fashion design – Garment drawing and design

 

 


İŞLETME FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR


MANAGERIAL ECONOMICS: ECONOMIC TOOLS FOR TODAY’S DECISION MAKERS

Paul Keat, Philip Young, Stephen Erfle

Seventh edition

Boston : Pearson Education, 2014.

619 pages 

ISBN:  9780273791935

CONTENTS:The firmandits goals – Supply and demand – Demand elasticity – Demand estimation and forecasting – The theory and estimation production – The theory and estimation of cost ...

 


 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT: ESSENTIAL CONSEPTS AND APPLICATIONS

Stephen P. Robbins ,David A. De Cenzo, Mary Coulter

Eight edition

Boston : Pearson Education, 2013.

497 pages 

ISBN:  9780273766179

CONTENTS: Planning - Organizing - Leading Controlling

 

 


INTERNATIONAL ECONOMICS: THEORY AND POLICY

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

Ninth edition

England : Pearson Education, 2012.

731 pages 

ISBN:9780273754091

CONTENTS: International trade theory - International trade policy - Exchange rates and open-economy macroeconomics – International macroeconomic policy

 


PARASAL İKTİSAT: KURAM VE POLİTİKA

Fatih Özatay

Ankara : Efil ,2013

xxxi,650 sayfa

ISBN: 9786054334629

CONTENTS: Para talebi - Para arzı - Faiz haddinin belirlenmesi -Döviz kurunun belirlenmesi -Ekonominin genel dengesi - Parasal aktarma kanalları - Enflasyonun nedenleri -.Para politikasının amaçları - Merkez Bankası bağımsızlığı - Maliye politikası ile para politikası arasındaki iletişim - Para politikası rejimleri-1: Parasal control ve döviz kuruna dayalı rejimler - Para politikası rejimleri-2: Enflasyon hedeflemesi - Para politikasının araçları - Kırılganlık baskınlığı - Finansal kriz kuramları - 2001 Türkiye ve 2007-(?) küresel krizleri


 PARA, BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASAL İKTİSADİ

 Frederic S. Mishkin

Boston : The Addison-Wesley, 2007.

xliii, [705] sayfa

ISBN: 0321421779

CONTENTS: Finansal piyasalar - Finansal kurumlar - Merkez bankacılığı ve para politikasının yönetimi - Uluslararası finans ve para politikası - Para teorisi

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE YENİ GELEN KİTAPLAR


STATICS AND MECHANICS OF MATERIALS

 R. C. Hibbeler

Fourth edition

Singapore : Pearson Education, 2014.

xxiii, 898 pages

ISBN: 9789814526043

CONTENTS:  General principles - Force vectors - Force system resultants - Equilibrium of  a rigid body – Structural analysis - Center of gravity, centroid, and moment of Inertia – Stress and strain – Mechanical properties of materials - Axialload - Torsion - Bending – Transverse shear – Combined loadings – Stress and strain transformation - Design of behams and shafts - Deflection of beams and shafts - Buckling of columns


ORGANIZATIONAL THEORY, DESIGN, AND CHANGE

Gareth R. Jones

Seventh edition

England : Pearson Education, 2013.

ISBN: 9780273765608

CONTENTS:  The organization and its environment – Organizational design – Organizational change

 

 

 


DATA STRUCTURES AND OTHER OBJECTS USING C++

Michael Main, Walter Savitch

Fourth edition

Boston : Addison-Wesley, 2011.

848 pages

ISBN: 9780137055333

CONTENTS: The phases of software development - Abstract data types and c++ classes – Container classes – Pointers and dynamic arrays – Linked lists – Software development with templates, iterators, and the STL - Stacks - Queues – Recursive thinking - Trees – Balanced trees - Searching - Sorting – Derived classes and inheritance - Graphs

 


CONCEPTS OF PROGRAMMING LANGUAGES

Robert W. Sebesta

Tenth edition

Boston : Pearson, 2013.

813 pages

ISBN: 9780131395312

CONTENTS: Preliminaries - Evolution of the major programming languages – Describing syntax and semantics – Lexical and syntax analysis - Names, bindings and scopes - Data types – Expressions and assignment statements - Statement-level control structures - Subprograms – Implementing subprograms – Abstract data types and encapsulation constructs – Support for object-oriented programming - Concurrency – Exception handling and  event handling – Functional programming languages – Logic programming languages


Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Hakan Kolcu
3 Ayda bir yayınlanır.