35 Yıl:
9 Ekim
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 35 (Ekim 2014) » ANKARA İLE İLGİLİ KİTAPLAR

ANKARA KİTAPLARI

 

 


 

 

 

Gülden A. Pınarcı
gpinarci@atilim.edu.tr

 

 

 

ANKARA 1930-1960

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Yayınları / Nisan 2014, Ankara

ISBN: 978-975-19-5945-4

BYEGM Yayınlarından çıkarılan “Ankara “ kitabı BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya’nın ifadesiyle hayata dair biriktirilen anıların bir araya gelişinin yarattığı kıvılcımdan doğdu. “Bir şehri en iyi ne anlatır?” sorusundan yola çıkılan kitapta aşina olduğumuz tarihçe bilgilerin ötesinde gün ışığına çıkmamış bilgi ve belgeler yer almaktadır.

“Ankara” kitabının her sayfasında yer alan fotoğrafa aynı zamanda o yıla ve mekâna ait bir anı eşlik ediyor. Ayrıca sayfa numaraları kitabın ilk sayfalarında verilen harita üzerindeki numaralarla eşleşiyor ve böylece kitap okuyuculara yolculuklarında rota çiziyor.

“Ankara” kitabı okuyucularını Ankara Garı’nda başlayıp Anıtkabir’de sona eren bir yolculuğa davet ediyor. 


 

TÜRKİYE’NİN SIHHİ İCTİMAİ COĞRAFYASI: ANKARA VİLAYETİ / T.C. Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti Neşriyatından / Ankara Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Müdürü Dr. Muslihiddin Safvet

Ankara Büyükşehir Belediyesi / Korza Yayıncılık / Ankara 2009

ISBN: 978-605-4067-05-3

Ankara Vilayeti” kitabında Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın sosyal, iktisadi, kültürel vb. hususlarla ilgili konumunu içerir. Kitapta Ankara’nın tarihi ve tarihi yapıları ( eskiçağdan günümüze tarihi, camiler, hanlar, hamamlar vs.) , coğrafi yapısı ( iklim özellikleri, rüzgarlar, dağlar, nehirler, göller vs.), ziraati (sebze, meyve miktarları, hububat vs.), Ankara’da hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık vs.),  sağlık durumu (hastaneler, dispanserler, eczaneler, hastalık miktarları ve çeşitleri vs.), kültür ve eğitimi ( okullar, okur-yazar oranları, gelenek-görenekler, sanat anlayışı ve törenler vs. ) ekonomik faaliyetleri (ithal ve ihraç malları, fabrikaları vs.) yer almaktadır.

Kitapta birçok disipline hitap edebilecek tarza bilgiler mevcuttur. Ayrıca “Ankara Vilayeti” resmi bir yayın netliğinde olduğundan dolayı döneme ait ana kaynak özelliği de taşımaktadır. 


 

ANKARA GÖLBAŞI SEVGİ ÇİÇEĞİ

Centaurea Tchihatcheffii   / ed. Ayşe Boşgelmez Centaurea Tchihatcheffii , Ankara : Bizim Büro Basımevi, 2005, vii, 570 p. : ill.

İçindekiler:  Biyolojik çeşitlilik; Ankara-Gölbaşı ve Centaurea Tchihatcheffii; Anatomik özellikler; Polen morfolojisi; Çimlenme fizyolojisi; Gölbaşı topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması; Gölbaşı sevgi çiçeği tanıtım ürünleri.

Yazar kitabının yazılış amacını şöyle açıklamakta;

“...Ankara’ya çok yakın olan Gölbaşı, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, biyolojik çeşitlilik açısından da çok zenginlikleri tanıtmak, değerlendirmek ve korumak, hepimizin görevidir. Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden, sürdürülebilir yaşam modelinin uygulanması, bölge açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu eser, Gölbaşı’nda, yer yer (küçük lokalitelerde) yetişen ve endemik bir tür olan C. Tchihatcheffii’nin bilimsel yönden değerlendirilip halkımıza tanıtılması, koruma önlemlerinin belirlenmesi ve ekonomik açıdan ele alınması amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, 11 bölümden oluşmakta, 319 şekil ve 52 tablo içermektedir. Eserde, biyolojik çeşitlilik kavramı, önemi, Anadolu’da biyoçeşitlilik, Gölbaşı ve biyoçeşitlilik, Gölbaşı Sevgi Çiçeği’nin konumu, tarihçesi, taksonomik özellikleri, yayılış alanları, anatomik özellikleri, polen morfolojisi, karyotip analizi, çimlenme fizyolojisi, Gölbaşı toprakları ve çiçeğin yetiştiği lokalitelerin toprak yapısı, bölgede türü tehdit eden başlıca faktörler ve koruma stratejileri, çeşitli sektörlerde çiçeğin kullanılması amacıyla hazırlana tanıtım ürünleri sunulmuştur...”


 

 

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Dinçer Azapcı
3 Ayda bir yayınlanır.