35 Yıl:
9 Ekim
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 35 (Ekim 2014) » KÜTÜPHANE DERMESİNDEN SEÇMELER

KÜTÜPHANE DERMESİNDEN SEÇMELER

 

RECURSIVE MACROECONOMIC THEORY 

Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent

ISBN: 9780262018746

3rd edition

Contents: The imperialism of recursive methods – Tools – Competitive equilibria and applications -The savings problem and Bewley methods – Classical monetary and labor economics – Technical appendices

ECONOMETRIC ANALYSIS

William H. Greene

ISBN: 9780273753568

7th edition

Contents: The linear regression model - Generalized regression model and equation systems - Estimation methodolgy - Cross sections, panel data and microeconometrics - Time series and macroeconometrics – Appendices

 

 

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS

Jeffrey M Wooldridge

ISBN: 9781408093757

Contents: Regression analysis with cross-sectional data – Regression analysis with time series data Advanced topics

RESSAM ŞEREF AKDİK

Talat Ülker, Necati Yılmaz, Engin Doğru, Şahin Kazancı

Yayın yılı: 2014

ISBN: 9786051465439

İçerik :Türk resim sanatının tarihçesi, Batılılaşma ve asker ressamlar kuşağı, Primitifler kuşağı, Çallı kuşağı, Müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar birliği, D grubu, Yeniler grubu, On’lar grubu, Şeref Akdik’in hayatı ve sanatı, Emperyalist eğilimli peysajları, Portre ve tek figüre dayalı resimleri, Natürmortları, Kurşun kalem ve füzen desen çalışmaları, Atatürk ve Cumhuriyet’e ilişlin kompozisyonları, El yazmaları ve heykel çalışmaları.

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI

Özlem Tüzüner

Yayın yılı: 2014

ISBN: 9786054823307

İçerik: Tamamı çözümlü 35 adet pratik çalışma, Hukuk fakültesi öğrencileri için sınavlara hazırlık, Mesleğe adım atıldığında öğrenilen akademik bilgilerin, somut olaylara yansıtılmasını sağlama. Çalışmalar Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanarak cevaplanmıştır.

FATİH DİVANI ŞERHİ

Fatih Sultan Mehmed , hazırlayan:Muhammet Nur Doğan, çeviren: Michael D. Sherdan

Yayın yılı: 2014

ISBN: 9789751737151

İçerik: Türkçe-İngilizce paralel olan eserde öncelikle Metin ve Şerh açıklamalarıyla verilmiş, eserin sonunda da ek olarak Fatih Sultan Mehmed’in şahsi eşyalarına, Fatih Sultan Mehmed’in portreleri ve yer aldığı minyatürlere, Fatih Sultan Mehmed’in defterinden kendi çizimlerine ve tıpkı basımlara yer verilmiştir.

HAVADİS 1913 YÜZ YIL ÖNCE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafınca hazırlanmıştır.

Yayın yılı: 2014

İçerik: 1329/1913 yılında yayımlanmaya başlayan Osmanlıca süreli yayınlar-isim değiştiren gazete ve dergiler, 100 sen e evvel Osmanlı basınında Vilayat-ı Şarkiye ıslahatı ve Bitlis, Balkan Harbi’nde Edirne Kuşatması esnasında Bulgarların psikolojik harp taktikleri ve Edirne Müdafii Şükrü Paşa, 1913’ün son kabinesi, 1913’ten portreler, O zamanlarda basılmış gazete ve dergilerin tıpkı basımlarıyla anlatılan bir tarih.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AVUKATLIK KANUNLARI

Yazarlar:  Av. Musa Toprak

Yayın yılı: 2014

ISBN: 9786055316747

İçerik:  4 ciltten oluşan bir eserdir. Tarihimizdeki tüm avukatlık kanunları yasalaşma süreci içerisinde tüm yönleriyle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Mesleğe atılacak olanlar için geriye dönük araştırma yapmalarında faydalı olacağı düşünülmüştür. Yasaların oluşma sürecine değinilmiştir.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION : ICQH 2013

Editor: Muzaffer Elmas

Yayın yılı: 2014

ISBN: 9786053646914

İçerik:  Eğitimde kalite, Yüksek öğretim kalitesi, Eğitim sistemleri, Değerlendirmeler =  The quality of education, Quality of higher education, The education system, Assessments.

   

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi: Dinçer Azapcı
3 Ayda bir yayınlanır.