34 Yıl:
9 Haziran
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 34 (Haziran 2014) » DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN YERİ

MAKALELER

 

DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN YERİ

 

 

M. Hasan Atasoy
Atılım Üniversitesi, 
İletişim Stratejileri ve İş Geliştirme Müdürlüğü

Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji ekinde 21.03.2014 tarihinde yayınlanmıştır.

Dünyada üniversitelerin niteliğini sıralayan çalışmalar, 2000’li yılların başlarında paylaşılmaya başlanmıştır. Ülkemizden de başlarda birkaç üniversite bu sıralamalarda yer alırken, son yıllarda gerek devlet gerekse de vakıf üniversitelerinin kendi bünyelerinde bu konuya eğilmeleri sonucunda ülkemizden bu sıralamalarda yer alan üniversite sayısı yıllara göre gittikçe artmaktadır.

Sıralama sistemleri üniversiteleri sıralarken makale sayısı, belirli tarih aralığında yayınlanan makalelere yapılan atıf sayısı, yayın yapılan derginin saygınlığı gibi göstergeleri dikkate almaktadırlar.

2013 yılı sonuçlarına göre sıralamalarda yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Devlet Vakıf
SCIMAGO 49 10
Leiden 6 0
Webometrics 108 58
QS 6 3
THE 3 2
ARWU 1 0

Bu çalışmada Türkiye’de en çok üniversitenin yer aldığı iki sıralama sistemi, SCIMAGO ve Webometrics incelenmiştir. SCIMAGO 3.290 yüksek öğrenim kurumunu sıralarken, Webometrics 20.000 üzerinde üniversiteyi incelemiştir. Yukarıda belirtilen diğer sıralama sistemleri ise 1.000 altında üniversiteyi incelemektedirler.

SCIMAGO sıralaması, yukarıda belirtilen göstergelere yakın kriterleri dikkate alırken Webometrics sıralaması ise bu göstergelerin yanında üniversitelerin web ortamını etkin kullanıp kullanmadıklarını da dikkate almaktadır.

 

Yıllara göre SCIMAGO sıralamasında yer alan üniversitelerin sayısı

Yıllara göre Webometrics sıralamasında yer alan üniversitelerin sayısı (webometrics sıralaması yılda iki defa açıklanmaktadır.)

 

Devlet

Vakıf

2013 2

107

55

2013 1

108

56

2012 2

108

56

2012 1

106

52

2011 2

97

37

2011 1

96

34

2010 2

82

29

2010 1

60

21

 

Görüldüğü üzere, gerek SCIMAGO’da gerekse de Webometrics’te yer alan üniversite sayıları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafında da artmış ancak son iki yıllık geçmişte durağan hale gelmiştir.

Bu iki sıralamada en çok yer alan üniversiteler incelendiğinde ise yıllara göre sıralamada yer alma ortalamaları değerlendirildiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

SCIMAGO Sıralamasındaki Devlet Üniversiteleri

TR Sıralama Ortalaması

Dünya

Sıralama

Ortalaması

Yeralma

Sayısı

1

Hacettepe Üniversitesi

1,6

399,4

5

2

Istanbul Üniversitesi

2,2

441

5

3

Ankara Üniversitesi

3

464,8

5

4

Gazi Üniversitesi

3,6

502,8

5

5

O.D.T.Ü.

5

574,8

5

6

Ege Üniversitesi

5,6

587,8

5

7

Istanbul Teknik Üniversitesi

7

672,4

5

8

Dokuz Eylül Üniversitesi

9

819,4

5

9

Atatürk Üniversitesi

9,8

842,4

5

10

Erciyes Üniversitesi

11,25

873,5

4

SCIMAGO Vakıf

TR

Sıralama

Ortalaması

Dünya

Sıralama

Ortalaması

Yeralma

Sayısı

1

Başkent Üniversitesi

13,6

1.062,0

5

2

Bilkent Üniversitesi

19,6

1.191,4

5

3

Sabancı Üniversitesi

45,3

1.922,3

3

4

Yeditepe Üniversitesi

45,3

1.966,0

3

5

Koç Üniversitesi

46,0

1.910,7

3

6

Fatih Üniversitesi

50,7

2.123,3

3

7

TOBB ETU

58,0

2.627,5

4

8

Atılım Üniversitesi

61,0

2.885,3

3

9

Çankaya Üniversitesi

63,0

2.561,0

1

10

Doguş Üniversitesi

65,0

2.670,0

1

 

Webometrics Sıralamasında Devlet Üniversiteleri

TR

Sıralama

Ortalaması

Dünya

Sıralama

Ortalaması

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1,1

413,4

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

3,6

685,8

3

Ankara Üniversitesi

4,6

733,5

4

Boğaziçi Üniversitesi

4,8

649,1

5

Hacettepe Üniversitesi

6,3

798,5

6

Gazi Üniversitesi

7,5

863,0

7

Anadolu Üniversitesi

8

902,6

8

Ege Üniversitesi

8,8

941,8

9

İstanbul Üniversitesi

9,5

1.005,3

10

Dokuz Eylül Üniversitesi

12,8

1.134,6

Webometrics Sıralamasında Vakıf Üniversiteleri

Vakıf

Sıralama

Ortalaması

TR

Sıralama

Ortalaması

Dünya

Sıralama

Ortalaması

1

Bilkent Üniversitesi

1,1

4,8

663,3

2

Sabanci Üniversitesi

1,9

9,13

902,5

3

Koç Üniversitesi

3

17,5

1.379,4

4

Başkent Üniversitesi

5,6

28

1.776,4

5

Fatih Üniversitesi

5,9

31,6

1.856,9

6

İstanbul Bilgi Üniversitesi

6,6

36,1

1.947,1

7

Atilim Üniversitesi

7,6

40,3

2.169,0

8

TOBB ETÜ

7,8

42

2.187,0

9

Yeditepe Üniversitesi

8,4

42,5

2.162,5

10

Çankaya Üniversitesi

8,9

44,8

2.344,9

 

Görüldüğü üzere, devlet üniversitelerinin ilk 10’u genellilkle Dünyada ortalama 1.000 içinde sıralarda yer alırken (Webometrics’te İstanbul ve Dokuz Eylül Üniversiteleri hariç) her iki sıralamada da vakıf üniversitelerinin ilk 10’u genelde ilk 1.000 içerisinde yer alamamaktadır. (Webometrics’te Bilkent ve Sabancı üniversiteleri hariç)

İlk 1.000 içinde yer almak için üniversitelerin akademik çalışma sayılarını artırırken bunun yanında akademik çalışmanın niteliğini de artırmaları gerekmektedir.

Kaynaklar:

SCIMAGO - www.scimagoir.com

Webometrics - www.webometrics.info

Leiden - www.leidenranking.com/

QS -www.topuniversities.com/university-rankings

THE - www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/

ARWU - http://www.shanghairanking.com/

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.