34 Yıl:
9 Haziran
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 34 (Haziran 2014) » MESLEK TERCİHLERİ YILLARA GÖRE DEĞİŞİYOR MU?

MAKALELER

 

 

MESLEK TERCİHLERİ YILLARA GÖRE DEĞİŞİYOR MU?

 

M. Hasan Atasoy
Atılım Üniversitesi
İletişim Stratejileri ve İş Geliştirme Müdürlüğü


Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji ekinde 28.03.2014 tarihinde yayınlanmıştır.

Üniversite Adaylarının Tercihleri Değişiyor mu?

ÖSYM sınav sonuçları ve sınav sonrası açıkladığı tercih edilme sayıları incelenerek yıllara göre favori meslekler içinde sıralamada bir değişiklik olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır.

Devlet üniversitelerinde doluluk oranı genelde %100 civarında olduğu ve vakıf üniversitelerinde bölüm yerine bursluluğa göre programlar belirlendiği için çalışmada daha seçici olması amacıyla vakıf üniversiteleri dikkate alınmıştır. Bu çalışmada 2008 yılından itibaren vakıf üniversitelerinde genelde %100 doluluğa sahip programlar incelenmiştir. İncelemede ise yıllara göre bu programların kontenjanları, bu programlara en son yerleşen öğrencinin başarı sırası ve yıllara göre ÖSYM'nin açıkladığı tercih edilme sayıları dikkate alınmıştır.

2008 - 2013 yılları arasında vakıf üniversitelerinde tam olarak dolan bölüm sayıları ve kontenjan gelişimi aşağıdaki tablodadır.

Vakıf Üniversitelerinde %100 Doluluğa Sahip Program Sayıları

Yıllar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bölüm Sayısı

98

55

48

52

57

40

Program Sayısı

913

424

473

587

717

372

Kontenjan Sayısı

21.307

10.709

11.027

12.846

15.661

10.318

 

Vakıf Üniversitelerinde %100 Doluluğa Sahip Program Sayıları Tablosu incelendiğinde yıl ara göre vakıf üniversitelerinde tam dolan bölüm sayılarında ve buna bağlı olarak tam dolan kontenjan sayılarında ciddi gerileme görülmektedir. Bu gerilemenin başlıca sebebi son yıllarda devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı ve kontenjanlarının artmasıdır.

Bu çalışmada kontenjanlarını %100 veya %100'e yakın dolduran ve belirli kontenjan büyüklüğüne sahip vakıf üniversiteleri içerisindeki Hukuk, Tıp, Psikoloji, Diş Hekimliği, Eczacılık, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri değerlendirilmiştir. Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri ÖSYM 2013 ilk yerleşme sonuçlarına göre tüm kontenjanlarını tam olarak dolduramamışlardır. Bu bölümlerin 2013 yılı doluluk oranları Psikoloji %99,1, Beslenme ve Diyetetik %98,9 ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %97,3'tür. Ancak diğer yıllar bu listede kontenjanları %100 dolu olarak yer almışlardır. Seçili Bölümlerin Kontenjan ve Program Sayısı Gelişimi tablosunda bölümlerin 2008­ - 2013 yılları arasında program sayısı ve kontenjan sayısındaki gelişimi rahatlıkla görülebilir.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hukuk

Kontenjan

1.464

2.295

2.838

3.833

4.772

5.408

 

Program Sayısı

35

61

76

102

119

124

Psikoloji*

Kontenjan

1.049

1.106

1.437

2.194

2.773

3.421

 

Program Sayısı

44

46

66

108

135

162

Tıp

Kontenjan

303

445

488

670

945

1.412

 

Program Sayısı

11

17

21

28

37

55

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kontenjan

185

220

380

807

1.057

1.233

Program Sayısı

10

12

19

43

52

56

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*

Kontenjan

155

221

296

545

921

1.091

Program Sayısı

8

10

15

31

56

54

Beslenme ve Diyetetik*

Kontenjan

175

177

299

576

866

1.001

 

Program Sayısı

9

10

15

32

43

48

Diş Hekimliği

Kontenjan

82

82

160

240

363

387

 

Program Sayısı

5

5

10

14

22

22

Eczacılık

Kontenjan

70

70

200

220

300

290

 

Program Sayısı

3

3

12

10

13

14

 

 
*2013 yılında Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri vakıf üniversiteleri içerisinde ÖSYM 2013 ilk yerleşme sonuçlarına göre tam doluluğa sahip değildir.

Yıllara Göre Başarı Sıralaması Gelişimi

 

Yıllara Göre Başarı Sıralaması Gelişimi Grafiği incelendiğinde vakıf üniversitelerin seçili bölümlere gelen en alt başarı sırasındaki öğrencilerin geldikleri sıralamalarda ciddi gerileme olduğu görülebilmektedir. Örneğin Beslenme ve Diyetetik bölümüne 2008 yılında gelen en alt sıradaki öğrenci yaklaşık 100.000 başarı sırasına sahipken bu bölüme 2013 yılında gelen en alt sıradaki öğrenci ilk 500.000 başarı sırası içine girememiştir. Bu tabloya göre özellikle 6 yıllık sürede kontenjanlar artmasına rağmen aldıkları öğrencinin başarı sıralaması yaklaşık aynı kalan bölümler Hukuk ve Psikoloji bölümleri olarak görülmektedir.

Geçmiş yıllarda vakıf üniversitelerinde %100 doluluk oranına sahip olmayan ancak son 1-2 yıl içinde %100 doluluğa sahip bölümleri başlıca İslami Bilimler -İlahiyat, Girişimcilik gibi bölümler olarak sıralayabiliriz.

Türkiye'de vakıf üniversitelerinde en çok tercih edilen bölümleri incelediğimizde ise daha farklı bir durumla karşılaşmaktayız. Tercih yaparken adayların istedikleri mesleklerin yanında aldıkları puan da önemli olmaktadır, çünkü aldığı puana yakın bölümleri tercih ederek adaylar başarı şansını artırmaktadır.

Seçili Vakıf Üniversiteleri Bölümlerinin Tercih Sayıları

 

Seçili Bölümlerin Yıllara Göre Tercih Sayıları grafiği incelendiğinde tercih eden öğrenci sayısının Eczacılık hariç tüm bölümlerde arttığı gözlemlenmektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere tercihlerin belirlenmesinde sadece adayın meslek veya bölümleri istemesi değil bunun yanında adayın ÖSYM'nin yaptığı sınav sonucunda elde ettiği puan da belirleyici olmaktadır.

Bölümler Kontenjanının Kaç Katı Fazla Tercih Ediliyor?

Kontenjanlar ile tercih edilme sayılarını ilişkisini görmek için Bölümler Kontenjana Göre Kaç Kere Fazla Tercih Ediliyor? Grafiğini incelediğimizde 2013 yılı itibari ile kontenjanına göre en çok talep edilen bölümler sırasıyla Diş Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, Hukuk, Eczacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktır.

Değerlendirme

Bu çalışmada geçtiğimiz 6 yıl boyunca %100'e yaklaşan doluluk oranıyla vakıf üniversitelerinde yer alan bazı bölümlerin kontenjan artışları, başarı sıralamalarındaki yerleri ve tercih edilme sayıları

incelenerek bu veriler ile arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Buna göre genel olarak kontenjan artışı daha düşük başarı sıralamasında öğrencinin yerleşmesine sebep olmuş, ayrıca daha düşük başarı sıralaması da tercih eden öğrenci sayısında artışa sebep olmuştur. Son 6 yılda vakıf üniversitelerinde kontenjanlar 2008 yılına göre Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde %603, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde %566, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde %472 artmıştır. İncelenen sekiz bölümde kontenjanlar ortalama %308 artmıştır. Buna rağmen 2008 yılında ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 1.644.073 iken 2013 yılında başvuran aday sayısı 1.924.563'tür. Artış oranı % 17'dir. Bu nedenle 2008 yılında %100 doluluğa ulaşan bölüm sayısı vakıf üniversitelerinde 98 iken 2013 yılında bu rakam 40'a gerilemiştir. Halen 100'ün üzerinde devlet üniversitesi ve 70'in üzerindeki vakıf üniversitesi %100 doluluk sağlayan bölümlerin sayısının azalmasına yol açmaktadır.

Kaynak: ÖSYM Verileri

M. Hasan Atasoy - Atılım Üniversitesi - İletişim Stratejileri ve İş Geliştirme Müdürlüğü

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.