34 Yıl:
9 Haziran
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 34 (Haziran 2014) » KEŞİF ARACI

BİLİM DÜNYASINDAN

 

KEŞİF ARACI

 

 

Dinçer Azapcı
dincer.azapci@atilim.edu.tr

 “Bilgi Çağı” diye adlandırdığımız çağın en büyük farkı bilgiyi elde etme yöntemleri üzerine kurgulanmış olmasındandır. Artık birçok alanda başarı sağlamak için “o” şeylerin bilgisine sahip olmamız yeterli olmaktadır. Son 50 yıllık süreci baz aldığımızda insanoğlunun sahip olduğu bilgi bayt’lardan eksabaytlara, yottabaytlara kadar uzanmakta, cep telefonlarımızdan çektiğimiz fotoğraflar onlarca floppy disk kadar alan kaplamaktadır.  Artan bilgi, dolayısıyla bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir.  Eğer ki  bu dönemi bilgi elde etme dönemi, bilgiye ulaşma dönemi olarak düşünüyorsak bilgiyi arama davranışlarını da çağa uygun olarak düşünmek zorundayız. Eskiden kütüphane katalogları arasında geçirilen meşakkatli bilgi arama davranışı kendini elektronik ortama, kütüphane otomasyon sistemlerine bırakmıştır. Veritabanlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla da çok sayıda veritabanının aynı anda taranma sorunu ortaya çıkmış ve belli yöntemler aracılığıyla bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışılmıştır.

EDS sistemi yukarda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı veritabanlarını semantik taramaya yarayan bir keşif aracıdır. Amacı herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyen kullanıcılara kütüphanenin abone olduğu onlarca veritabanından tek tek tarama yapmak yerine; basitleştirilmiş tek bir arayüzden tarama yapma, yapılan tarama kayıtlarını tutma, belgelerin üzerine notlar alma olanağını sunmaktır. Kullanımı çok basit olan bu sistem Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Web sayfasına girildiğinde karşımıza ilk çıkacak olan arama kutusudur(Üzerinde Akademik Arama Motoru yazmaktadır).

Örnek bir tarama yaptığımızda karşımıza abone olduğumuz Veritabanlarımızın nitelikleri oranında ilgili belge ve doküman sunmaktadır. Kütüphanemizin basılı kataloğunu da görebileceğimiz EDS de sol panelden aramalarımıza çeşitli limitler koymamız da mümkün.

 

Koymuş olduğumuz limitlerde materyal türümüzü, zaman aralığımızı, basılı materyalleri dâhil edip edemeyeceğimizi, materyal dilini, yayıncıyı, hangi veritabanından özellikle tarayacağımızı ayarlayabilmekteyiz. Çıkan sonuçların başındaki materyal ikonunun hemen altında materyal türü bulunmaktadır. Sonuca yansımış materyallerin tam metni bulunuyorsa hemen altta Full Text Pdf butonu görünecektir. Üzerine tıklanıldığında dosya, ilgili Veritabanına gitmeksizin bilgisayarınıza inecektir.

 

 

EDS ile kütüphanemiz yeni dönem bilgi arama davranışlarına uygun olarak üzerine düşeni gerçekleştirmiştir. Araştırmacılarımıza, araştırmalarında yardımcı olmak adına her türlü desteği vermek kurumumuzun değişmez ilkelerindendir.

Kısaca özetleyecek olursak,

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.