33 Yıl:
9 Mart
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 33 (Mart 2014) » Ödüllü Yarışma

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

 

 

 

http://www.didimli.com/galeri/apollo_temple/apollo_temple_4.jpg

http://www.didimli.com/galeri/apollo_temple/medusa.jpg   http://4.bp.blogspot.com/-auW7jSgWKSE/UOCGWaV458I/AAAAAAAACyM/6i4pz4UvONQ/s1600/Didyma2011_273_griffon.JPG

Didyma’daki bu tapınak dev boyutlu mimarlık yapıtlarının en güzellerindendir. Yenihisar ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir. Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır. M.Ö. 311’de tekrar canlanmaya ve mabet yeniden inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde mabet planda değişiklikler yapılarak boyutları büyütülmüştür. Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir. Efsaneye göre; Bu tapınağa adını veren Tanrı , Didyma yöresinde çobanlık yapan Brankhos'a rastladı. Ondan çok hoşlandı ve ona biliciligin (kehanetin) sırlarını öğretti. Çoban Brankhos, bugün bu tapınağın yerinde bulunan defne ormanı ve su kaynağının yanında, bu tanrı adına ilk tapınağı kurdu.

medusa3.jpg (86851 bytes)  Bu tapınaktaki Medusa kabartması ise Türkiye ile ilgili kartpostallarda ilk sırayı almaktadır. Medusa ise, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır. Ovid'e(Romalı bir şair) göre ise Medusa'nın kafasındaki yılanlar Athena'nın lanetidir. Medusa çok güzel bir kızdır ve altın sarısı saçları Poseidon'u cezbeder. Poseidon, Athena'nın bir tapınağında Medusa ile birlikte olur ve Athena buna karşılık Medusa'nın saçlarını yılanlara dönüştürür. Yüzünü de o kadar çirkin yapar ki, suratına kim bakarsa taşa dönüşür.

Medusa by Caravaggio (1573-1610)

Bu görkemli tapınağın adı nedir? 

 

 

Geçen sayımızdaki sorunun cevabı 'Rusya Soçi' olmalıydı. Sorumuza doğru cevap veren Can Berk Uras 1 adet DVD film kazanmıştır.

Lütfen cevaplarınız ile birlikte açık adresinizi aşağıdaki elektronik posta adresimize gönderiniz

kbulten@atilim.edu.tr

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.