33 Yıl:
9 Mart
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 33 (Mart 2014) » Ankara Kitapları

ANKARA KİTAPLARI

 

 


 

 

Gülden A. Pınarcı
gpinarci@atilim.edu.tr


 

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İSİM İSİM ANKARA / ÖNDER ŞENYAPILI

Boyut Yayınları / Genel Konular Ülke- Kent Rehberleri / Kasım 2013 / 324 s.

ISBN: 9789752310797

Ödüllü yazar Önder Şenyapılı “İsim İsim İstanbul” adlı çalışmasından sonra yine Boyut yayınlarından “İsim İsim Ankara” kitabını çıkardı.

Önder Şenyapılı, Ankara ilinde yer alan A'dan Z'ye tüm semt ve yapı isimlerinin kökenlerine dair araştırmalarını bir araya getirerek, meraklısına alışılagelmiş kent kitaplarından çok farklı bir çalışma sunuyor. Çünkü İsim İsim Ankara bir “gezi rehberi” ya da “ne nerede” haritası değil...

Yazarın uzun araştırmalar sonucu kaleme aldığı eserde, 90 yıldır başkent kimliğini taşıyan Ankara kenti ve çevresindeki bölge, semt, mahalle, köy, cadde ve sokak yapılarının adlarının kökenleri araştırılıyor. Mekân adlarından yola çıkılarak geçmiş dönemlerle kimlerin nasıl yaşadığının da izini süren yazar; Ankara'nın kent adı da dâhil olmak üzere şehrin bağlarına, bahçelerine, parklarına, ormanlarına, tepelerine, cami ve türbe gibi çeşitli yapılarına verilmiş adların ne zaman, kimler tarafından verildiğine dair ayrıntılı bilgileri renkli görseller eşliğinde sunuyor.

Anekdotlar, anılar, önemli araştırmalardan alıntılar, makaleler ve yazarın kendi araştırmalarından oluşan bu sıra dışı kent kitabında A'dan Z'ye Ankara'nın yüzyıllık bir sürede nasıl bir değişim geçirdiği gözler önüne seriliyor. Başkentte yer alan herhangi bir mahallenin nerede olduğu, bu kitabın okurları için önemli değil. Çünkü bu kitap; geçilen bir sokağın, belki de yaşanan, kullanılan, yararlanılan bir yapının ya da alışveriş yapılan bir mekânın adını nereden aldığı merak edildiğinde başvurulacak bir kaynak niteliğinde.


 


ANKARALI DÖRT HANIM / CLAUDE FARRERE - 

Arıon Yayınevi / Fransızca’dan Çeviren Kriton Dinçmen / Edebiyat (Roman- Öykü) / Mayıs 2003 / 198 s.

ISBN : 9789755711065

Claude Farrere ‘nin kaleme aldığı Fransızca’dan Kriton Dinçmen’in çevirdiği “Ankaralı Dört Hanım” kitabı büyük bir devrim ve toplumsal değişimler içinde yeni değer yargıları, yaşam ve düşünce tarzları arasında insanların yaşadığı bocalamayı gözler önüne seriyor.

Bir taraftan; asırlarca devam eden değer yargıları, düşünce tarzları ve dolayısıyla yaşam, diğer taraftan ise yeni kalıplar... İşte büyük ikilem, doğrular hangileri, yanlışlar neler?... İşte yeni Ankara ile yeni İstanbul...

Ankaralı Dört Hanım'da iki aşk hikâyesi etrafında, 1920 sonları ile 1930'lu yılların başlarındaki Yeni Başkent'le İstanbul'un sosyo-kültürel örgüsü irdeleniyor.


 

İLKÇAĞDA ANKARA / AFİFE ERZEN

Türk Tarih Kurumu Yayınları / Tarih, Antik Tarih- İlkçağ Tarihi / 2010 2. Baskı (Tıpkıbasım) / 110 s.

ISBN: 978-975-16-2328-7

İlkçağ Tarihçisi Afifi Erzen’in Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında baskısı tükenmiş ve 1946’daki ilk baskısından bu yana hiç basılmamış olan eserinin ikinci baskısıdır.

İlkçağ Ankara’sı hakkındaki kaynaklara umumî bir bakışla başlayan eser, şehrin adı ve kuruluşu, siyasî tarihi,  (Galatlar, Frügya, Roma devirleri), sosyal ve kültürel tarihi hakkında ilgi çekici ayrıntılar vermektedir. Ankara’daki İlkçağ yapılarından Avgustus Mabedi, Ankara Kalesi, Şehir Meclisi Binası, Gümnasiyon, Tiyatro, Amfitiyatro, Avgusteum yanındaki şenlik yeri ve hipodrom, Pazar yeri (agora), Direkli Yol, hamam, Zeus Mabedi, Zeus Taneos Mabedi hakkında bilgi verilen eser, eski Küçük Asya kültür unsurlarının Ankara’da yaşamasını konu alan bir bölümle sona ermektedir.


 

2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ETÜDLER VE MÜDAHALE BİÇİMLERİ / Editör: Buğra Gökçe

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / 763 s.

ISBN: 978-605-4067-00-8

Editörlüğünü Buğra Gökçe’nin yaptığı “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Etüdler ve Müdahale Biçimleri” kitabında Ankara’nın planlama bağlamında ve kentsel yaşam içinde ağırlaşan sorunları tespit edilerek, bundan önce bu süreçlerin nasıl kurgulandığı anlatılmıştır.

Gerek bir planlama gelenek ve sürecinin bir parçası olarak, gerekse kentsel gelişme sürecinde yaşanan ve kronikleşen sorunların algılanıp, müdahale biçimlerinin geliştirilebilmesi bağlamında, “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı”, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında başkentin imar planını bütün boyutlarıyla irdelemiştir.  

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.