33 Yıl:
9 Mart
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 33 (Mart 2014) » Akademik Ve İdari Personelin Cinsiyet Ve Statüleri İstatistikleri

BİLİM DÜNYASINDAN
 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN

CİNSİYET VE STATÜLERİ İSTATİSTİKLERİ

Nilüfer ÜNAL
nunal@atilim.edu.tr

 

ABD’nin New-York kentinde 8 Mart 1857 tarihinde 40.000 dokuma işçisinin grev yapmaları sonucu çıkan olaylarda 129 kadın işçi can verdi. Aradan yıllar geçtikten sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanması önerisini getirdi. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanımlandı ve yaygın olarak tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Gün, İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrıldı.

Bu yıl NATURE dergisi Emekçi Kadınlar Gününe özel sayı ayırdı ve “araştırma etkinliklerinde kadınların içinde bulunduğu zorluklar” konusunu işledi. 

http://www.nature.com/news/specials/women/index.html

Women in Science nature.com

Dergide, Helen Shen imzasıyla yayınlanan makalede,  yapılan bir ankette aşağıdaki sonuçlara varıldığı vurgulanmakta.

“ABD Ulusal Bilim Vakfı'na göre, ABD'de bilim ve mühendislik alanında doktora yapan kadınların erkeklere göre oranları sadece % 21,  kadın  profesörlerin oranı ise % 5’tir.

Londra'da Kimya Royal Society tarafından kimya doktora öğrencilerin yapılan ankette, ilk yıl kız öğrencilerin % 70'den fazlasının kariyer planı olduğu ancak üçüncü yıl bu oranın % 37’e düştüğü görülmüştür.“   

Kaynak:  NATURE, 06 March 2013;

Ülkemizde de sonuçlar hemen hemen aynı, hatta biraz daha vahim diyebiliriz. Üniversitelerimizde araştırma alanında kadın akademisyen sayısının erkek akademisyenlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Akademik ünvanlar yükseldikçe kadın araştırmacı sayısında düşüş gözlenmiştir.

GENEL DAĞILIM

Dergimizin bu sayısında, üniversitemizdeki bilim insanlarımızın bilim dallarına ve akademik ünvanlarına göre cinsiyet alanları açısından incelemeyi hedeflerken üniversitemiz idari kadrosunda görevli çalışanlarımızı da çalışmamıza dâhil ettik.

Üniversitemiz, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan 1997–1998 eğitim-öğretim yılında, İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Meslek Yüksek Okulu ile eğitim-öğretim faaliyetine başlar.

Bu dönemde, mevcut öğretim kadrosunun cinsiyetlerine göre dağılımı; bayan sayısı 20 ve erkek sayısı 20 olmak üzere 40’dır. 

Akademik kariyerlerine göre ise; Profesör ünvanına sahip 6 erkek olmasına karşın bayan yoktur. Ancak bu alanda kadın okutman nüfusunun çoğunlukta,  erkeklerin ise bu alanda daha az sayıda olduğu görülmektedir.

2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİKLERİ

AKADEMİK PERSONELİN DAĞILIMI

Günümüzde ise öğretim kadrosunun 397 olmasına karşın, ilk kuruluş yıllarındaki gibi kadın akademisyenlerin sayısının erkek akademisyenlere göre fazla değişmediği dikkati çekmektedir. Kadın akademisyenlerin daha çok okutman kadrosunda yoğunlukta olmasına karşın akademisyen kadrolarında üstlere doğru çıkılırken erkeklerin sayısında artış olduğu görülmektedir.


AKADEMİK BİRİMLERDE CİNSİYETE GÖRE YÖNETİCİ KADROSU

Akademik Birimlerin yönetici kadrolarında görev alan akademisyenlerimizin sayısı 83’tür. Bu kadronun 22’si kadın kalan 61 yönetici ise erkektir.

İDARİ BİRİMLERDE CİNSİYETE GÖRE YÖNETİCİ İSTATİSTİKLERİ

İdari Birimlerde görev alan yönetici personel sayısı 26’dır. Cinsiyetlere göre dağılımı ise; Bayan: 14 -  Erkek: 12


FAKÜLTELERE GÖRE

İDARİ KADRO

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.