33 Yıl:
9 Mart
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 33 (Mart 2014) » Merak Ettiğimiz Gezegen "MARS" ve Lazer Spektroskopisi

BİLİM DÜNYASINDAN

 

MERAK ETTİĞİMİZ GEZEGEN "MARS" ve LAZER SPEKTROSKOPİSİ

 

 

Yrd. Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

“Cumhuriyet Bilim-Teknik Ekinde 31.01.2014 tarihinde yayınlanmıştır.”

Bilim insanları, evrende gerçekleşen olayları merak ettiği sürece hayatı kolaylaştıran yeni buluşlara ulaşacak ve her geçen gün bilime daha fazla katkı sağlayacaklardır. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars gezegenine gönderdiği Curiosity (merak) - Rover sistemi ile gezegende çok önceden yaşamış canlı kalıntılarını (mikroplar, tek hücreli canlılar) bulabilmek için araştırmalar yapmakta ve gezegenin tarihi oluşumunu incelemektedir. Mars yüzeyinde, insanoğlu için gerekli Sülfür (S), Nitrojen (N), Oksijen (O), Fosfor (P) ve Karbon (C) gibi elementlerin varlığı ve izleri, gelecekte bu konuda yapılacak araştırma konularını şekillendirmekte ve uygun yaşam koşullarının bulunması için zemin hazırlamaktadır.

*Curiosity-Rover, NASA JPL Araştırma Tesisleri

Curiosity; Rover (2.2m yüksekliğinde, 2.7m genişliğinde ve 3m uzunluğunda) aracı ile taşınmakta, başlıca lazer, spektrometre, dedektör, kamera olmak üzere çeşitli algılayıcı ve elektronik sitemlerden oluşmaktadır. Rover, fırlatma ünitesi; iki adet Atlas V-541 roketleri, 4 adet katı yakıt roket motorları, ikinci aşamada devreye giren, yakıt ve oksitleyici ünitesi ile ince kompozit düzeneklerden oluşmaktadır. Fırlatma sonrasında roket motorları Dünya atmosferinden uzaya geçiş sürecinde ilk itmeyi vermesinin ardından ikincil roket sistemi uzaydan Mars'a kadar olan süreçte devreye girmektedir. Cape Canaveral Fırlatma ünitesinden 26 Kasım 2011 tarihinde Mars'a gönderilen Rover, radyoizotop güç birimi sayesinde 687 gün süresince gelişmiş hareket kabiliyetine sahiptir. Mars yüzeyinin jeolojik koşullarına bağlı olarak saatte ortalama 90 metre hızla hareket etmektedir. Sistem, Mars'dan Dünya'ya in situ (aynı zamanlı) veri aktarmaktadır.[1] Veri alımı, elementel analiz ve Lazer Spektroskopi yöntemi olan Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) ile gerçekleşmekte ve bilinmeyen elementler ve bunların konsantrasyonları uzaktan algılanabilmektedir.

* Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi

Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS), katı, sıvı ve gaz örneklerdeki farklı elementlerin konsantrasyonunu tayin eden lazer tabanlı analiz tekniğidir.[2,3] LIBS, metal, plastik ve organik bileşiklerin, tehlikeli ve biyolojik malzemelerin elementel analizinde milyonda bir parçacık (ppm) tespit limitinde ölçüm yapabilmeyi sağlamaktadır. Örnek hazırlamadan uzaktan anında element analizi yapabilen bu sistem, periyodik cetveldeki tüm elementleri Ametallerden Halojenlere kadar tespit kabiliyetine sahiptir. LIBS sisteminde Lazer, yüksek enerjideki lazer atma (pulse) demeti oluşturmakta ve örnekteki küçük ölçekteki parçacıkların buharlaşmasını sağlamaktadır. Oluşan yüksek sıcaklıktaki kıvılcım, örneğin nötr, iyonize atomlara ve elektronlara ayrışmasına ve plazma oluşumuna neden olur. Spektrumdaki atomik çizgilerin şiddeti, toplam elementel konsantrasyonu ile belirlenebilmektedir. Yoğunlaştırılmış (Intensified) CCD ve kontrollü (Gated) dedektör, arkaplan ve gürültünün elimine edilmesinde ve sinyalin güçlenmesinde etkin rol oynar. LIBS sinyali, plazma oluşumunda mikrosaniye mertebesinden sonra dedekte edilmekte, zaman ve uzaydan bağımsız ölçüm yapabilmeyi sağlamaktadır. Plazma oluşumundan yaklaşık olarak 0,1 mikrosaniye sonra elementlerden ilk olarak iyonik yayınım daha sonra atomik yayınım tespit edilebilmektedir.

Lazer demetinin odaklanması neticesinde hedef etrafında oluşan plazma, sıcak yoğun ortamdan soğuk az yoğun ortama doğru hareket etmekte ve lazer soğurulması sonucunda Brehmstrahlung ve elektron-elektron etkileşmesinden doğan sürekli radyasyon oluşmaktadır. Plazma soğumaya başladıktan itibaren spektral çizgilere ait karakteristik radyasyon yayılmaya başlar. Plazmada doğal çizgi, doppler, basınç ve Stark genişleme (broadening) gözlemlenmektedir.2 Yoğun ortamda iyonlaşmış atomlar plazmaya yakın, nötr atomlar ise plazmadan uzak noktalarda bulunmaktadır. Doğal çizgi genişlemesi, Lorentzian şeklinde olup atomların uyarılması esnasında, Doppler genişlemesi ise düşük yoğunluktaki plazma durumlarında gözlenmekte ve Normal (Gausiyen) dağılım göstermektedir. Elektron yoğunluğunun yüksek olması Stark sıklaşmasını oluşturmakta ve aralarındaki bağıl orandan faydalanarak elektron yoğunluğu hesaplanabilmektedir.4 Plazma oluşum koşullarına bağlı olarak elektron yoğunluklarından elementlerin karakteristik ışıma kabiliyetleri kontrol edilebilmektedir.

LIBS in kullanım alanlarından biri de günümüzde ince film kaplamaların kalınlıklarının belirlenmesidir. Bu özellik güneş pillerinin verimliliğinin anlaşılması açısından gereklidir. Yüzey analizi esnasında yüzey konsantrasyonu ve homojenlik tayini yapabilmesi önemlidir. Ayrıca LIBS derinlik profili tayini ile malzemelerdeki elementlerin homojen kaplandığını analiz etmede önemli katkı sağlamaktadır. Kimyasal, biyolojik numunelerin analizleri de LIBS kullanılarak yapılmakta ve düşük tespit limitinde iz (trace) elementlerin tayini de gerçekleştirilmektedir. Günümüzde en önemli tehdit unsurlardan biri olan biyolojik simulant, bakteri ve kimyasal sinir simulantları, LIBS ile tespit edilebilmekte ve çevreye yayılımımın engellenmesi sağlanabilmektedir. Bunun yanısıra LIBS, minerallerin "(cevher)" analizinde özellikle elektronik endüstrisinde kullanılan birçok malzemede temel elementlerden olan Silikat, Karbonat, ve Lityum içeren bileşiklerin tayininde de kullanılmaktadır. Tungsten ve tantalum içeren cep telefonların, diz üstü bilgisayarların ve medikal cihazların üretim kodlarının tayininde de LIBS kullanılmaktadır.

Mars'da yüzey hakkında bilgi edinmenin yanında, herkesin merak ettiği, canlı olup olmadığı konusu araştırmaların yoğunluğunun artmasına ve ABD dışındaki diğer ülkelerin de bu konuda çalışmalar başlatmasına neden olmuştur. En verimli uzaktan elementel analiz algılama sistemi olan LIBS, gerekli bilgileri Mars'dan Dünya'ya ileterek bilinmeyen gezegen konusunda insanoğlunu aydınlatmakta ve ileride yapılacak araştırma konularına ışık tutmaktadır. Özellikle lazer ve algılayıcı teknolojisi geliştikçe LIBS uygulama alanları artacak ve ileride başka gezegenlerin keşfinde de bu yöntem, büyük yararlar sağlayacaktır.

Kaynaklar:

  1. http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/overview/
  2. Kemal E. Eseller, Markandey M. Tripathi, Fang-Yu Yueh, and Jagdish P. Singh (2010), Elemental analysis of slurry samples with laser induced breakdown spectroscopy, Applied Optics, 49, 13
  3. J. P. Singh and S. N. Thakur, eds., Laser Induced Breakdown Spectroscopy (Elsevier, 2007)
  4. Kemal E. Eseller, Fang-Yu Yueh, and Jagdish P. Singh (2011), Non-Intrusive, On-line, "Simultaneous Multi-Species Impurity Monitoring in Hydrogen Using LIBS, Applied Physics B, 102, 963
Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.