32 Yıl:
9 Ocak
2014 ISSN:
1306-3472

Ana Sayfa » Yıl 9, Sayı 32 (Ocak 2014) » ANKARA KİTAPLARI

ANKARA KİTAPLARI

 

 
 

Gülden A. Pınarcı
gpinarci@atilim.edu.tr


 

 

ANKARA BUDUN BİLGİSİ / Hamit Zübeyr Koşay

Ankara Halkevi Neşriyatı No:14 / Dil- Tarih- Edebiyat Şubesi / Ulus Matbaası / 1935 / 286 s.

Ankara Budun Bilgisi kitabında yazar Ankara’nın kendine özgü örf ve adetlerini, kültürlerini incelemiştir. Kitabın adında da geçen budun kelimesi töre, dil ve kültür bakımından bir olup soyca birbirlerine bağlı olan insanlar topluluğu anlamına gelmektedir.

Ankara Budun Bilgisi dört bölümden oluşmaktadır. Yazar birinci bölümünde Ankara’nın tarihine kısaca değinmiştir. Budun Edebiyatı başlığı bulunan ikinci bölümde Ankara’nın ağıtlarına ninnilerine, türkülerine, manilerine, bilmece ve masallarına yer vermiştir. Üçüncü bölümde ise adetlere ve inanışları inceleyen yazar, dördüncü ve son bölümde Maddi Etnografya başlığıyla Ankara’nın mimarisine, Ankaralıların giyinişlerine ve Ankara evlerine değinmiştir.

 


18. YÜZYILDAN TANZÎMÂT’A ANKARA ‘İdâri, Askerî, Mâlî Tarih’ / Dr. Deniz Karaman

Ankara. Cedit Neşriyat / Araştırma-İnceleme / Şubat 2013 / 564 s.

ISBN : 9789757352297

18. yüzyıldan Tanzîmât’a Ankara kitabı beş bölümden oluşmaktadır. “Sancak İdaresi, Hukuk ve Adalet” başlığı ile birinci bölümde genel olarak idare ve hukuk ilişkisi ele alınmış, kadı ve mahkemelerin fonksiyonları Ankara örneğinde incelenmiş, ayanlık meselesine değinilmiştir. İkinci bölüm “İdari ve Askeri Yapı” olup, devletin idari ve askeri yapısına uygun olarak sancaktaki durum ve meydana gelen değişiklikler incelenmektedir. Üçüncü bölüm bir taşra şehri olarak “ Ankara Sancağının Devlet Merkezine Karşı Mali Mükellefiyetleri”dir.  Burada devlete doğrudan ödenen bazı vergiler ve vergi niteliği taşıyan mübayaa, mübayaa nakli gibi yükümlülükler ve haberleşme menzilleri meselesi ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm “Devlet Maliyesinde Finansman aracı olarak Mukataalar ve Ankara Mukataaları’nı kapsamaktadır. Beşinci ve son bölüm olarak “Şehir Masrafı ve Tesviye Yöntemi” bulunmaktadır. Başta şehrin yönetim maliyeti olmak üzere daha önce bahsedilen gider kalemlerine, bunların tahsil yöntemine topluca değinilmektedir.

 

Her Temas İz Bırakır

HER TEMAS İZ BIRAKIR / Emrah Serbes

“Bir Ankara Polisiyesi”

İstanbul: İletişim yayınları / Roman / 1. Baskı 2006 (1000adet) - 2. Baskı 2007(500 adet) / 299 s.

ISBN: 9789750504402

Her Temas İz Bırakır Emrah Serbes’in ilk romanı. Yazar okuyucuya kitabın arkasında şu şekilde bir özet sunuyor:

Kızılay, Sakarya Caddesi, SSK İşhanı, Dil-Tarih, Atakule, öğrenci evleri... ve Emniyet... Cinayet Masası. Behzat Ç., "yeni müktesebata" uyum sağlayamamış, lambur lumbur, "dişli" bir başkomiser. Müzik dinlemez, polis telsizi dinler. Kitap okumaz, gazeteye spor sayfasından başlar. Herhangi bir siyasi görüşü yok. "İçimizden birinin" üçüncü sayfa haberlerine yansımış hali gibi, adı bile tam değil. 1. Amatörde duran toplara iyi vuran bir stoperken, topçuluğu bırakıp başkalarını tekmelemeye başlamış. Mesela beş lira için kalbinden adam bıçaklayanları, on üç yaşında kızlara tecavüz eden, namus için en yakın akrabalarını vuranları... Kendi adalet anlayışı bakımından sorun yok; "it uğursuz" kimdir, belli gibi görünüyor... Ama acaba öyle mi? Behzat Ç.’yi ve onun adalet duygusunu da rahatsız eden işler olabiliyor bazen hayatta... At izinin it izine karıştığı bir cinayet... Kim, niye öldürsün bu kızı? Hem niye bu şekilde? Siyaset karışmış desek? Garip... Öğrenci âlemine, başka âlemlere, ama asıl polis âlemine dikiz atan, entrikası bereketli bir polisiye...

 

SON HAFRİYAT / Emrah Serbes

“Bir Ankara Polisiyesi”

İstanbul: İletişim yayınları / Roman / 2008 / 291 s.

ISBN: 9789750505669

Behzat Ç., Cinayet Büro Amirliğinde başkomiser, hayata karşı işlenen suçlar uzmanı...

Başına gelenlerden sonra lanet etmiş, çekip gitmişti aslında. (Dizinin ilk kitabı Her Temas İz Bırakırı okuyanlar bilir.) Hayır, hâlâ işinin başında! Ama ağzını bıçak açmıyor. Tek bir laf çıkmıyor ağzından. El işaretleriyle, çehresiyle, suskunluklarla anlatıyor anlatacağını - ve tabii dellenmeleriyle...

Bu bir AnKara polisiyesidir...

Behzat Ç. ve ekibi, kötü bir Renault Toros’la Sakarya Caddesinden Ayaş’a kadar altını üstüne getiriyor Ankara’nın. Sadece cinayetçiler değil, belediyenin envai çeşit birimi de altını üstüne getiriyor Ankaranın. Her yer hafriyat. Kavşak inşaatıydı, kabloydu, boruydu, tamirattı...
Sadece onlar da değil ama... Kendine Red Kit diyen bir adam da çukurlar kazıp duruyor. Öldürdüklerini tabuta koyup gömüyor o çukurlara - gömüp polise haber veriyor. Çok acayip, çok da zeki bir adam bu, feleğin çemberinden geçmiş, içinde intikam acısı... Belli, polisle bir meselesi var. Behzat Ç. ve ekibi, Ahlak Bürosuna bile nasip olup da hâlâ kendilerine verilmeyen bir Megan’ın hayalini kurarak, kötü Renault’la Ankara’da fink atıp Red Kiti arıyor.

 


 

 

ANKARA CİNAYETİ / İhsan Tombuş

Ankara: Bilgi Yayınevi / Roman / 2. Baskı / Kasım 2003 /243 s.

ISBN: 975220063X

57 yıl önce meydana gelmiş, Cumhuriyet tarihinin en karışık, en gizemli, en ilginç cinayet davası. Öyle ki o tarihlerde İstanbul'a gelen, ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Ankara Cinayeti ile ilgilenmiş, araştırma yaparak bilgi toplamış, bu bilgileri değerlendireceğini söyleyerek "İşte gerçek ve canlı tam bir polis romanı" demişti.

Tek partili rejimden çok partili rejime geçişteki sancılı döneme denk gelen Ankara Cinayeti davası her türlü idari baskı ve entrikalar karşısında basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteren bir sembole dönüşmüştü.

Cinayetin iki sanığından biri, zamanın Genelkurmay Başkanı Kâzım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'dı. Tam o günlerde akılları karıştıran bir intiharla yaşamı son bulan Ankara'nın ünlü eski valisi Nevzat Tandoğan'ın da adının karıştığı cinayetin sanıklarıyla kolej sıralarında sıkı dost olan yazar İhsan Tombuş, nedeni bir türlü çözülemeyen bu cinayetin belgesel romanını yazdı.

 

Sahibi: Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu: Prof.Dr. İsmail Bircan, Uzman Nilüfer Ünal, Osman Kutlu
Editör: Gülden A. Pınarcı
İçerik Yöneticisi:
3 Ayda bir yayınlanır.